thai flag eng flag
Monday, September 21, 2020
Text Size

สายพานยิงทราย

คุณสมบัติเด่น

1. สายพานทั้งเส้นเป็นแบบพันกลมguide2

2. ไร้รอยต่อของสายพาน เพื่อให้อายุการใช้งานของสายพานใช้ได้ยาวนานขึ้น คุณสมบัติของสายพานมีหลายเกรดให้เลือกใช้งานguide

• เกรด Wear Resistant

• เกรด High Wear Resistant

• เกรด Max Wear Resistant

Spec สายพานนั้น สามารถผลิตได้เพื่อใช้กับเครื่องยิงทรายทุกขนาด นอกจากนี้เรายังพัฒนาสายพานยิงทรายแบบพิเศษขึ้นอีก 2 แบบคือ

1. แบบหล่อไกด์         2. แบบหล่อครีบ

 

V Tumble Blast Belt

                                 sandblesting3

                                        สายพานยิงทรายแบบบั้ง                                            สายพานยิงทรายแบบขั้นบันได

 ****ผลิตภัณฑ์สายพานลำเลียงที่เสื่อมสภาพเป็นขยะอุตสาหกรรม กรุณาคัดแยกและกำจัดทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด

(หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่ 034-830501-3)