บริการรับผสมยาง

compoundรับผสมยางเพื่อนำไปขึ้นรูปเป็นชิ้นงานต่างๆ