ผู้ผลิตและจำหน่ายสายพานลำเลียงมาตรฐาน DIN, JIS ที่ใหญ่ที่สุดในไทย +66(0)34 468591-3 [email protected] จันทร์-ศุกร์ 7.30-18.00 น. / เสาร์ 7.30-16.30 น.

FLAT CONVEYOR BELT

Flat conveyor belts are used to carry materials along horizontal routes and some materials at inclined angle up to 30°.

สายพานลำเลียงเรียบ

การใช้งาน
สายพานลำเลียงเรียบ ใช้ลำเลียงวัสดุต่างๆ ในแนวราบ และสามารถลำเลียงวัสดุบางชนิดในแนวลาดชันไม่เกิน 30°
สายพานลำเลียงเรียบสีขาว ใช้สำหรับลำเลียงในอุตสาหกรรมอาหาร
รายละเอียดสายพานมาตรฐาน

ชนิดผ้า Carcass Grade

EP-100

EP-125

EP-160

EP-200

EP-250

EP-300

EP-315

ความหนาของผ้าเคลือบยางแต่ละชั้น

Carcass Thickness (mm)

1.0

1.0

1.1

1.2

1.3

1.5

1.5

ความต้านทานแรงดึง

ตามแนวยาวของสายพาน

Belt Tensile Strength (N/mm)

2 ชั้น (ply)

3 ชั้น (ply)

4 ชั้น (ply)

5 ชั้น (ply)

6 ชั้น (ply)

200

300

400

500

250

375

500

625

320

480

640

800

400

600

800

1000

1200

500

750

1000

1250

1500

600

900

1200

1500

1800

630

945

1260

1575

1890

ความหนาของผิวยางสายพาน

Rubber Cover Thickness (mm)

บน (Top)

3.0-5.0

3.0-6.0

3.0-8.0

3.0-1.0

3.0-14.0

3.0-18.0

3.0-18.0

ล่าง(Bottom)

1.5-3.0

1.5-3.0

1.5-3.0

1.5-3.0

1.5-3.0

1.5-4.0

1.5-4.0

ความกว้างของสายพาน

Belt Width

มม. (mm)

300-2400

นิ้ว (Inch)

12-95

ความหนาของสายพานขึ้นกับ
               ชนิดของวัสดุลำเลียง
               ขนาดของวัสดุ
               ความเร็วในการขนถ่าย
               ชนิดของผิวยาง
               สภาวะการใช้งาน
บริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรี้ส์ จำกัด สามารถผลิตสายพานความหนาพิเศษ ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า และความสะดวกในการขนย้าย
น้ำหนักและเส้นผ่านศูนย์กลางของม้วนสายพานลำเลียงเรียบ

ความหนาสายพาน

Total Belt Thickness

(mm)

น้ำหนักสายพานโดยประมาณ

Approximate Belt Weight

(kg/m2)

เส้นผ่านศูนย์กลางของม้วนสายพาน Diameter of Belting in Roll (m)

ความยาวสายพาน Belt Length (m)

50

75

100

125

150

175

200

250

300

350

400

450

500

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

20

22

24

6.5

7.8

9.1

10.4

11.7

13.0

14.3

15.6

16.9

18.2

19.5

20.8

23.4

26.0

28.6

31.2

0.62

0.67

0.72

0.76

0.80

0.84

0.88

0.92

0.95

0.98

1.02

1.05

1.11

1.16

1.22

1.27

0.74

0.80

0.86

0.92

0.97

1.02

1.06

1.11

1.15

1.19

1.23

1.27

1.34

1.42

1.48

1.55

0.84

0.92

0.98

1.05

1.11

1.16

1.22

1.27

1.32

1.37

1.42

1.46

1.55

1.63

1.71

1.78

0.93

1.02

1.09

1.16

1.23

1.30

1.36

1.42

1.47

1.53

1.58

1.63

1.72

1.82

1.90

1.99

1.02

1.11

1.19

1.27

1.34

1.42

1.4

1.55

1.61

1.67

1.72

1.78

1.89

1.99

2.13

2.21

1.09

1.19

1.28

1.37

1.45

1.53

1.60

1.67

1.73

1.80

.186

1.92

2.08

2.19

2.29

2.38

1.16

1.27

1.37

1.46

1.55

1.63

1.71

1.78

1.85

1.92

1.99

2.09

2.21

2.33

2.44

2.54

1.30

1.42

1.53

1.63

1.72

1.82

1.90

1.99

2.11

2.19

2.26

2.33

2.46

2.59

2.71

2.83

1.42

1.55

1.67

1.78

1.89

1.99

2.13

2.21

2.30

2.38

2.46

2.54

2.69

2.83

2.96

3.09

1.53

1.67

1.80

1.92

2.08

2.19

2.29

2.38

2.48

2.57

2.65

2.74

2.90

3.05

3.19

3.33

1.63

1.78

1.92

2.09

2.21

2.33

2.44

2.54

2.64

2.74

2.83

2.92

3.09

3.26

3.41

3.56

1.72

1.89

2.08

2.21

2.34

2.46

2.58

2.69

2.80

2.90

3.00

3.09

3.27

3.45

3.61

3.77

1.82

1.99

2.19

2.33

2.46

2.59

2.71

2.83

2.94

3.05

3.15

3.26

3.45

3.63

3.80

3.97

ความกว้างสายพานที่เหมาะสมกับการตกท้องช้างและการรับภาระงานของสายพานลำเลียงเรียบ

มุมลูกกลิ้งรองรับสายพาน

Trough Idlers

(deg)

 

 

การตกท้องช้าง

Troughability

การรับภาระงาน/Load Support

ความกว้างสายพานต่ำสุด

Minimum Belt Width

(mm)

ความกว้างสายพานสูงสุด

Maximum Belt Width

(mm)

แรงดึงผ้ารวม

/จำนวนชั้น

Total Tension/ply

(kgf/cm2.ply)

 

 

 

 

 

สายพานเปล่า

Empty Load

น้ำหนักวัสดุ

Material Weight

0-640 (kg/m3)

น้ำหนักวัสดุ

Material Weight

641-1280 (kg/m3)

น้ำหนักวัสดุ

Material Weight

1281-1920 (kg/m3)

น้ำหนักวัสดุ

Material Weight

Over 1920 (kg/m3)

20°

35°

45°

20°

35°

45°

20°

35°

45°

20°

35°

45°

20°

35°

45°

220/2

330/3

440/4

550/5

660/6

250/2

375/3

500/4

300/2

450/3

600/4

750/5

400/2

600/3

800/4

1000/5

1200/6

750/3

1000/4

1250/5

900/3

1200/4

450

600

750

750

900

450

600

750

450

600

750

900

600

750

900

1050

1200

750

900

1050

750

1050

450

600

750

750

900

600

750

900

450

600

900

1050

600

750

900

1050

1200

750

900

1050

900

1050

600

750

900

900

1050

750

900

1050

600

750

900

1050

750

900

1050

1200

1400

900

1050

1200

1050

1200

1400

1850

1850

1850

1850

1400

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1650

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1200

1550

1850

1550

1650

1850

1850

1550

1850

1850

1850

1580

1850

1850

1850

1850

1850

1050

1400

1650

1650

1650

1200

1400

1850

1550

1550

1650

1850

1550

1650

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1050

1550

1850

1850

1850

1200

1550

1850

1550

1650

1850

1850

1650

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1050

1400

1650

1650

1650

1050

1400

1850

1400

1550

1650

1850

1550

1650

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

900

1200

1550

1550

1550

900

1200

1550

1200

1400

1400

1650

1400

1550

1650

1850

1850

1850

1550

1850

1650

1850

1050

1400

1850

1850

1850

1050

1400

1850

1400

1550

1650

1850

1400

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

900

1200

1550

1550

1550

900

1200

1550

1200

1400

1550

1850

1400

1550

1850

1850

1850

1550

1850

1850

1550

1850

750

1050

1400

1400

1400

900

1200

1550

1200

1400

1550

1850

1400

1550

1400

1850

1850

1550

1850

1850

1400

1850

900

1200

1550

1550

1650

900

1200

1550

1200

1400

1550

1850

1200

1550

1850

1850

1850

1550

1850

1850

1400

1850

750

1050

1400

1400

1400

750

1200

1400

1050

1200

1400

1550

1200

1400

1650

1850

1850

1400

1550

1850

1550

1650

600

900

1200

1200

1200

600

900

1200

900

1050

1200

1200

1050

1200

1550

1650

1850

1200

1400

1850

1400

1550

ใช้สำหรับระบบที่ลูกกลิ้งรองรับสายพานมีระยะห่างน้อยกว่า 1.5 เมตร และช่องห่างของรอยต่อมุมของลูกกลิ้งรองรับน้อยกว่า 12.7 มิลลิเมตร

 

 

ขอใบเสนอราคา

Cookie Policy

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ เพื่อทำงานรันหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านเข้ามาหน้าเว็บไซต์โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อปิดกล่องข้อความนี้